Facillitation

‘In een dialoog
worden problemen
niet zozeer opgelost:
ze verdwijnen.’

 

William Isaacs

Facilitation

De focus ligt hier in het creëren van een ruimte waarin zoveel mogelijk perspectieven worden uitgenodigd. Een team of groep is pas succesvol als verschillen in visie, ervaring, talent, inzichten en gevoelens niet alleen gewaardeerd worden, doch gezien als het meest vitale deel van een collectief leerproces. Synergie is dan het resultaat.

Hiervoor is nodig dat een team in staat is om essentiële gesprekken te voeren met ruimte voor ieders mening en gevoel. Tegenstellingen zijn niet zozeer lastig, doch de aftrap voor een creatief en innovatief proces. Dit proces is onontbeerlijk voor krachtige besluiten, die draagkracht en potentie hebben om succes te realiseren. Passie en bezieling zijn de brandstof voor een nieuwe mindset van
mogelijkheden en kansen