Y-opener Coaching

‘ The most beautiful
thing we can
experience
is the mysterious.
It is the source
of all true art
and all science.
 
He to whom
this emotion
is a stranger,
who can no
longer pause
to wonder
and stand up
rapt in awe,
is as good
as dead:
his eyes are closed.'

 

Albert Einstein

Y-opener

Wij zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn.

Hoe ziet de wereld er uit zonder aannamen, overtuigingen en conclusies?

Seeing with fresh eyes’  gaat over bewustzijn.
Hoe opener de mind en hoe opener het hart, hoe groter de bron van creativiteit en innovatie. Een veld van onbeperkte mogelijkheden is dan tot onze beschikking, waar succes en vervulling samensmelten.

 

‘Seeing with fresh eyes’
vraagt om anders denken en doen,
anders denken en doen vraagt om
‘Seeing with fresh eyes’.

 

Anders leren kijken naar jezelf, de ander, elkaar, je team en je organisatie.