Teamcoaching

‘Your mind
is like
a parachute,
it works better
when its open.’

Team coaching

Een team is véél meer dan een optelsom van mensen met hun sterke en minder sterke kwaliteiten. De kracht van een team ligt in de dynamiek van verschillende inzichten, gevoelens, beelden en perspectieven. Met elkaar heb je toegang tot een ongelofelijk veel grotere bron van creativiteit. Dit volledige potentieel benutten is de uitdaging voor ieder team.

Complexe vraagstukken vereisen steeds meer de wijsheid en daadkracht van een heel team. Als alles welkom wordt geheten, ook de ‘andere en afwijkende mening en visie’ is een groep in staat tot een proces van voortdurende wakkerheid en vernieuwing. En toch kan samenwerken in een team naast ontzettend leuk vaak ook heel frustrerend zijn. Als elkaar overtuigen de plaats heeft ingenomen van de dialoog en de waan van de dag een snelle oplossing dicteert is het tijd zijn voor teamcoaching.

Team coaching gaat over het begeleiden van een team naar het daadwerkelijk en samen verantwoordelijk voelen en zijn voor het gezamenlijk resultaat. Als de energie weer stroomt is de flow terug en komen de gewenste resultaten dichterbij. Net als bij individuele coaching is de essentie van team coaching ruimte voor elkaar creëren, aandacht voor elkaars visie hebben, vragen en zorgen delen en terug keren naar de oorspronkelijke bedoeling.

Een team is een organisch geheel van relaties. Als je langer met elkaar werkt ontstaan er patronen en gewoonten die belemmerend kunnen werken. Waardering naar elkaar lijdt eronder en zo ook de prestaties. Teamcoaching is een ingang om bewustzijn op ondermijnende patronen te ontwikkelen. De stagnatie wordt getransformeerd naar een creatieve, innovatieve en inspirerende samenwerking zodat de gezamenlijke ambitie verder verwezenlijkt kan worden.