Business Coaching

‘Whatever
the mind of man
can concieve
and believe
it can achieve.’

 

Napoleon Hill

Business coaching

Mensen begeleiden op executive- en managementniveau heeft mijn passie. Een leidinggevende heeft zóveel invloed op zóveel mensen. De afgelopen jaren ben ik bijzonder gefascineerd door leiderschapsontwikkeling. Leiderschap betekent in essentie een gezamenlijke visie omzetten in de realiteit. Naast heldere visie en strategie zijn het de mensen die een onderneming uiteindelijk succesvol maken.
Een organisatie is in feite één groot netwerk van relaties. De meesten van ons zijn vooral getraind in ‘analytisch denken’. Van probleem naar oplossing, van A naar B naar C. In deze snel veranderende en onvoorspelbare tijd schiet dit lineaire denken ernstig tekort. Opdracht nummer één van elke leider nu is het bouwen aan een pro-actieve cultuur, waarin ieder zich uitgenodigd voelt om mee te denken in de visie en de realisatie daarvan.

Groot leiderschap begint met luisteren. Luisteren is de belangrijkste insteek om de toekomst die zich wil ontvouwen samen aan te voelen en gestalte te geven. Onderzoek toont meer en meer aan hoe motivatie en vertrouwen wederkerig afhankelijk zijn. Een ‘high trust’ organisatie zal op alle stakeholders zijn uitwerking hebben. Hier ligt de grootste uitdaging voor leiderschap in de komende tijd. Leidinggevenden in dit proces ondersteunen is wat ik van harte doe.

Wat zoal aan de orde komt
• Balans tussen werk en privé . . . leven in plaats van overleven.
• Visie en strategie van de organisatie helder voor het voetlicht brengen.
• Draagvlak creëren zodat mensen het beste van zichzelf geven.
• Focus houden in de waan van de dag.
• Hoe het vuur in medewerkers te ontsteken?
• Emotionele intelligentie leren inzetten.
• Sparren in een veilige context over alles wat je bezig houdt.

Een leider die zichzelf toestaat te zijn wie hij is, gunt ook anderen ruimte.
Zo ontstaat vrijheid waar kracht en kwetsbaarheid hand in hand gaan en een platform vormen voor creativiteit, flexibiliteit en innovatie. Waar we onze aandacht aan besteden en hoe we aandacht besteden, zowel individueel als binnen de organisatie is de sleutel tot wat we creëren.